پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


کشف فسيل خرچنگ عجيب
تاريخ خبر: شنبه، 20 مهر 1387 ساعت: 11:35

دانشمندان زنجيره عجيبي متشکل از خرچنگهاي فسيل شده را کشف کرده اند.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي ايزوستيا درمقاله اي که دانشمندان انگليسي و چيني در مجله ساينس منتشر کرده اند امده است سر و دم خرچنگهاي کشف شده که طول هريک از انها دو سانتي متر است و تعداد انها به بيست عدد مي رسد به يکديگر متصل شده است.

به گفته دکتر درک اسويتر از دانشگاه اکسفورد اين کشف نشان مي دهد نزديک به پانصد و بيست و پنج سال قبل روابط پيچيده اي بين حيوانات وجود داشته و از قرار معلوم خرچنگها با ايجاد چنين زنجيره اي مي توانسته اند دراعماق اب حرکت و به نقاط ديگر مهاجرت کنند.

محققان معتقدمد عامل ناشناخته اي موجب مرگ اين خرچنگها در اعماق اب شده و انها پس از فرو رفتن به ته اب فسيل شده اند.

دانشمندان همچنين تاکيد مي کنند که چنين روابطي بين خرچنگهايي که درحال حاضر درکره زمين وجود دارند ديده نمي شود.