پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


معرفي گل سال در آلمان
تاريخ خبر: شنبه، 20 مهر 1387 ساعت: 11:40

يک گروه طرفدار محيط زيست در المان طبق معمول هر سال گلي را به عنوان گل سال معرفي کرد.

به گزارش شبکه تلويزيوني دويچه وله المان

اين گروه امسال گل کاسني را به عنوان گل سال معرفي کرد. اين گل معمولا به صورت خودرو در کنار جاده ها رشد مي کند. گروه طرفدار محيط زيست معتقد است نسل اين گياه زيبا به خطر افتاده است زيرا معمولا با چمن و کاشتني هاي ديگر جايگزين شده است. از گذشته از گياه کاسني در طب سنتي استفاده مي شده است.