پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


سردار رویانیان بازنشسته می شود
تاريخ خبر: يکشنبه، 21 مهر 1387 ساعت: 16:16

فارس: معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: تا 3 ماه ديگر در نيروي انتظامي بازنشسته مي‌شوم.

سردار محمد رويانيان افزود: من اين آمادگي را دارم كه تا آخرين توان خود در حوزه راهنمايي و رانندگي به نيروي انتظامي و دولت كمك كنم.

وي در پاسخ به اين‌كه جايگزين شما در حوزه معاونت راهنمايي و رانندگي چه كسي خواهد بود، گفت: تاكنون در اين خصوص تصميمي گرفته نشده است.

بر اساس برخي شنيده‌ها سردار هاديانفر جانشين سردار رويانيان به عنوان معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي معرفي خواهد شد.

سردار رويانيان در حال حاضر علاوه بر معاونت راهنمايي و رانندگي، مسئوليت ستاد راهبردي مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور را نيز بر عهده دارد.