پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


افزايش شديد موارد ورشکستگي اقتصادي در انگليس
تاريخ خبر: دوشنبه، 22 مهر 1387 ساعت: 11:00

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، در انگليس هر پنج دقيقه يک نفر ورشکسته مالي مي شود.

به گزارش تلويزيون اسکاي نيوز،بحران مالي در انگليس باعث شده است مردم اين کشور مراکز خريد را رها کنند. بحران مالي علاوه بر اينکه مصرف کنندگان را تحت فشار شديد قرار داده ،باعث شده است مغازه داران نيز براي ادامه کار تقلا کنند.تمايل خريد مردم اين کشور به حدي کاهش يافته است که فروشندگان و مغازه داران با مشکل روبرو شده اند.

بدهي کساني که کارت هاي اعتباري براي خريد استفاده مي کنند به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.سالها بود که مصرف کنندگان در انگليس با کارت هاي اعتباري و وام هاي ارزان قيمت بمباران مي شدند،اما اکنون وضع به گونه اي شده است که هر پنج دقيقه يک نفر اعلام ورشکستگي مي کند. هر هشت دقيه و نيم،يک ميليون پوند به بدهي هاي مردم اضافه مي شود.و بدهي هاي يک خانواده بدون احتساب هزينه مسکن،به طور ميانگين نه هزار و پانصد وپوند است.

اسکاي نيوز افزود،دوره خرج کردن و تسهيلات اعتباري در انگليس سپري شده است و مردم کم کم به خرج نکردن عادت مي کنند.