پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


بانك ها از بخش معدن حمايت نمي كنند
تاريخ خبر: سه شنبه، 23 مهر 1387 ساعت: 13:19

به گزارش خبر نگار گروه صنایع صنعت نیوز، عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: هم اكنون بزرگترين مشكل صادر كندگان، كمبود نقدينگي است و بانك به دليل نداشتن اعتماد نسبت به سرمايه گذاري در اين بخش حمايت هاي لازم را انجام نمي دهند.      

مسعود دانشمند، عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: با وجود مشكلات، نظام بانكي كشور حمايت هاي لازم را از صادر كنندگان انجام نمي دهند و اين امر براي سيستم بازرگاني كشور نامناسب است.

وي ادامه داد: هم اكنون قيمت تمام شده كالاهاي توليدي در داخل روز به روز افزايش مي يابد در حالي كه در بازار بين المللي و كشورهاي ديگر كاهش مي يابد كه اين امر باعث زيان صادر كنندگان مي شود.

مسعود دانشمند گفت: در صورتي كه حمايت هاي لازم انجام نشود، صادر كنندگان ما بازار جهاني را از دست مي دهند و افراد ديگر اين موقعيت را به دست مي آورند كه اين به ضرر اقتصاد ملي است.

وي بیان کرد: هم اكنون نظام بانك كشور اعتماد لازم را به اين بخش ندارد و حمايت ها و تسهيلات مورد نياز را تامين نمي كند.

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع معادن با بيان اينكه دولت بايد يك سقف صادراتي براي بانك ها تعيين كند، خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني و اتحاديه هاي مربوطه حاضرند با دولت همكاري هاي متقابل را داشته باشند تا اين امر به صوت صحيح و مناسب محقق گردد.