پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


در حال پيگيري تضمين امنيت کشتي ها هستيم
تاريخ خبر: سه شنبه، 23 مهر 1387 ساعت: 13:22

به گزارش خبر نگار گروه کشتیرانی صنعت نیوز، مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به آزادي کشتي ايران ديانت از دست دزدان دريايي پس از 50 روز گفت : براي جلوگيري از اتفاقات مشابه به دنبال تضامين بين المللي به ويژه در مناطق ناامن مانند خليج عدن هستيم.

علي طاهري مطلق افزود : کشتي ايران ديانت در پي مذاکره با دزدان دريايي و پيگيري هاي بين المللي آزاد شد اما شوراي امنيت سازمان ملل اخيرا در مصوبه 1838 به کشورها مجوز استفاده از کشتي ، هواپيما و تجهيزات نظامي را براي مقابله با دزدان دريايي صادر کرده است.

وي تصريح کرد : پيشنهادهايي به مجامع بين المللي از جمله سازمان جهاني دريانوردي در خصوص تضاميني براي امنيت در دريا داده ايم و به صورت مستمر آن را پيگيري مي کنيم.

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي همچنين با گراميداشت روز جهاني دريانوردي گفت : شعار اين روز در کشورمان " هزاره سوم دريانوردي و تلاش براي توسعه دريامحور " نامگذاري شده است و ارگان هاي دريايي کشور بايد براي جبران غفلت و بي توجهي به دريا و احياي حاكميت، اقتدار و سيادت دريايي ايران تلاش کنند.

وي تصريح کرد : براي تحقق اين هدف نياز است در خصوص توسعه ناوگان دريايي ، ارتقاي سطح ايمني و امنيت دريانوردي، حفاظت از محيط زيست دريايي، توسعه همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي دريايي منطقه و جهان، ارتقاي جايگاه كشور در مجامع بين المللي و حضور تأثيرگذار در اين مجامع و نيز توسعه آموزش ها، صنايع و خدمات مرتبط با دريا و دريانوردي ، برنامه ريزي جامع صورت گيرد.

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي کشور در ادامه از افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري کشور به 150 ميليون تن تا سال آينده خبر داد و گفت : هم اکنون ظرفيت بنادر 130 ميليون تن است که 30 ميليون تن بيش از نياز عملياتي است.

وي در ادامه با اشاره به تغيير نام سازمان بنادر و کشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي گفت : صنعت دريانوردي منحصر به کشتيراني نيست و بخش هايي مانند صنايع فراساحلي ، کشتي سازي ، گردشگري دريايي ، تعمير و نگهداري کشتي ، شيلات و ... از زيربخش هاي دريانوردي هستند.

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي کشور خاطرنشان کرد : اطلاق نام دريانوردي به اين سازمان با هدف تقويت بخش هاي حاکميتي و پرهيز از توجه صرف به يکي از بخش ها انجام شده است.

وي گفت : از 8 هزار کيلومتر مرزهاي کشور ، بيش از يک سوم معادل 3200 کيلومتر آن مرز آبي است که نشان مي دهد ايران کشوري دريايي است و بايد با جبران غفلت هاي صورت گرفته از قابليت هاي آن استفاده کرد.