پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


سفر روی آب با کدوحلوایی!
تاريخ خبر: سه شنبه، 23 مهر 1387 ساعت: 16:50

یک امریکایی اهل ایالت ویسکانسین کدوحلوایی بزرگی پرورش داده و آن را به قایق تبدیل کرده است .

این فرد با تبدیل کردن کدوحلوایی سیصد کیلویی خود به قایق ، قصد دارد سوار آن شود و درمسیر 200 کیلومتری پارو بزند و برای یک انجمن خیریه پول جمع کند.