پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


دو شرکت هواپيمايي درهند با يکديگر همکاري مي کنند
تاريخ خبر: چهارشنبه، 24 مهر 1387 ساعت: 11:17

به گزارش خبرنگار گروه صنايع پيشرفته صنعت نیوز، دو شرکت هواپيمايي خصوصي در هند اعلام کردند براي کاهش هزينه هاي جاري با يکديگر همکاري مي کنند.

دو شرکت بزرگ هواپيمايي خصوصي "کينگ فيشر" و "جت ايرويز" در هند توافق کردند به منظور صرفه جويي در هزينه هايشان، در صورت لزوم از هواپيماها و همچنين خدمه يکديگر به طور مشترک استفاده کنند. دو شرکت ياد شده که مجموعاً حدود پنجاه درصد از بازار داخلي مسافربري هوايي را در هند در دست دارند، اعلام کردند علت اصلي همکاري ميان دو شرکت، افزايش شديد بهاي سوخت جت در هند بوده است.