پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


استيضاح وزير ارتباطات
تاريخ خبر: چهارشنبه، 24 مهر 1387 ساعت: 16:21

موج - طرح استيضاح وزير ارتباطات با 40 امضاء به هيات رئيسه مجلس تقديم شد.

سليمان جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران از طرح استيضاح وزير ارتباطات و فناوري كه در 17 محور تقديم هيات رئيسه شده است ، خبر داد.

جعفرزاده گفت: ضعف مديريت وزير، نارضاتي شهروندان از سرويس دهي موبايل و اينترنت و پايين بودن سرعت اينترنت و ريخت و پاش در اين وزارت خانه و نارضايتي گسترده كاركنان و عقب مانده از برنامه هاي توسعه و تحقق نيافتن وعده هاي وزير به هنگام راي اعتماد از مهمترين محورهاي استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

وي هيات رئيسه مجلس را متهم به تخلف در اجراي آيين نامه كرد و گفت: هيات رئيسه دليلي قانوني براي عدم وصول استيضاح وزير ارتباطات ندارد.