پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


پترو ايران در دو هفته آينده قيمت گذاري مي شود
تاريخ خبر: پنجشنبه، 25 مهر 1387 ساعت: 10:48

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، مدير آماده سازي سهام در سازمان خصوصي سازي از قيمت گذاري شرکت پتروايران در دو هفته آينده خبر داد.

مرادي با اشاره به اين که شرکت پتروايران تاکنون قيمت گذاري نشده است، افزود: گزارش قيمت گذاري اين شرکت براي واگذاري به بخش خصوصي هم اکنون در دست مطالعه است که نتيجه آن طي دو هفته آينده مشخص مي شود.

وي با اشاره به آغاز بررسي کارشناسي شرکت پتروپارس همچنين تصريح کرد: پتروپارس نيز هنوز قيمت گذاري نشده، اما فعاليت هاي کارشناسي براي تعيين قيمت آن به تازگي آغاز شده است.

مدير آماده سازي سهام در سازمان خصوصي سازي با اشاره به بروز اختلال در روند کاري کارشناسان آماده سازي سهام اظهار داشت: با توجه به قوانين جديد، بخش آماده سازي سهام در سازمان خصوصي سازي نمي تواند کارشناس مالي تعيين کند، در صورتي که پيش تر اين اقدام را اين بخش انجام مي داد.

رئيس ستاد اجراي اصل 44 شرکت ملي نفت چندي پيش خبر داده بود، مقدمات واگذاري دو شرکت پتروپارس و پترو ايران نيز در حال آماده سازي است و مراحل قيمت گذاري پايه براي فروش آنها در حال انجام است و پيش بيني مي شود اين دو شرکت در سه ماه پاياني سال و از طريق مزايده عرضه شوند.