پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


توصیه لاريجاني به دولت آمريكا
تاريخ خبر: شنبه، 27 مهر 1387 ساعت: 12:58

فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران با اشاره به اشتباهات آمريكا در عراق و افغانستان گفت: دولت آمريكا بايد سياست‌هاي خود را در منطقه تغيير بدهد و سياست جديدي را در پيش بگيرد.

علي لاريجاني در گفت‌وگو با روزنامه "الشروق" چاپ الجزاير در پاسخ به سوالي درباره احتمال گشايش دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران گفت: فعاليت‌هاي ايران نيازي به اقدامات كودكانه ندارد تا بخواهد از اين سازمان‌هاي غير دولتي استفاده كند و به همين دليل بايد با ديدي عميق و ژرف به اين موضوع بنگريم.

وي افزود: اولين مسئله آن است كه آمريكا بايد كاملا و درست درك كند كه شرايط واقعي كه منطقه در آن به سر مي‌برد يعني تجربه‌هاي كنوني آنها در عراق، فلسطين و افغانستان آيا موفق‌آميز بوده و يا شكست خورده است؟

لاريجاني تاكيد كرد: اگر آمريكايي‌ها به اشتباهات گذشته خود پي بردند، در روش و شيوه رفتارشان تغيير خواهند داد و ما نيز از هر اقدامي كه به ثبات و امنيت در منطقه منجر بشود، استقبال مي‌كنيم ولي در حال حاضر ما هيچ نشانه‌ يا تلاش جدي از سوي دولت آمريكا در منطقه نمي‌بينيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: شيوه آمريكا در عراق، افغانستان با بسياري از تناقضات روبروست و دولت آمريكا بايد سياست‌هاي جديدي را در پيش بگيرد و شيوه‌اي متفاوت با گذشته براي پيشبرد منطقه به ثبات كه به صلح و امنيت در منطقه منجر شود، اتخاذ كند.

لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره جايگاه كنوني وي به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران، در كاهش تنش‌هاي بين المللي، افزود: نمي‌توان اين موضوع را انكار كرد كه پارلمان‌هاي مختلف جهان مي‌توانند از شدت تنش‌هاي بين‌المللي بكاهند و كميته‌هاي دوستي متشكل از نمايندگان اين پارلمان‌ها ايجاد كنند.

وي در پاسخ به سوالي درباره شعار "صدور انقلاب" از سوي ايران گفت: ما به اين شكل نياز به صدور انقلاب نداريم . انقلاب اسلامي در ايران نوعي ديدگاه "دقيق و عقلاني" بر اساس حفط منافع امت اسلامي است. ما هيچ قصدي براي دخالت در امور داخلي هيچ كشوري نداريم و خواهان تعدي به كشوري ديگري يا تحميل نظر و ديدگاهي را بر ديگران نيستيم ولي بيداري اسلامي در جهان اسلام آشكار شده و به سمت گسترش توانمندي امت اسلامي حركت مي‌كند.

لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره حمايت ايران از "جبهه نجات اسلامي الجزاير" با تاكيد بر اينكه ما از هر جرياني كه از طريق صندوق‌هاي آرا انتخاب شود، حمايت مي‌كنيم، گفت: ايران از ارزش‌ها و اصول دموكراسي در هر كشوري حمايت مي‌كند و اين اساس و مباني انقلاب اسلامي ايران است و ما همچنين از دولت الجزاير كه راه را از طريق دموكراسي براي هر گروه و جرياني براي رسيدن به قدرت فراهم كند، حمايت مي‌كنيم.

وي با اشاره به پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) در انتخابات پارلماني كه با كارشنگي غرب روبرو شد، گفت: حماس از طريق دموكراسي و از طريق انتخابات شفاف و آزاد به قدرت رسيد و كساني كه اين واقعيت را نپذيرفتند بايد اين نتايج را بپذيرند و موضع خود را تغيير بدهند.

وي افزود: ملت فلسطين حماس را انتخاب كرد ولي غرب آنها را تحت مجازات‌ها و محاصره قرار داد ما در ايران مباني و اصول روشن و شفافي داريم ما به هر كشوري كه در آن هر جرياني بر اساس راي مردم به قدرت برسد، احترام مي‌گذاريم و آن را احترام به راي مردم به حساب مي آوريم.

لاريجاني، الجزاير را كشوري با تمدني كهن و برخوردار از جايگاه مهمي در جهان اسلام ياد كرد و بر گسترش روابط با اين كشور در چارچوب منافع مشترك تاكيد كرد.

وي ديدگاههاي تهران و الجزيره را در بسياري از مسائل "همسو و مطابق" ارزيابي كرد و افزود: ما در خصوص مسائل زيادي ديدگاه مشتركي داريم و اين آمادگي را داريم كه اين روابط را در زمينه‌هاي اقتصادي، فناآوري به ويژه اينكه الجزاير از امكانات مالي برخوردار است و دولت اين كشور نيز طرح توسعه فراگيري را در اين زمينه آغاز كرده ، گسترش دهيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد، ايران و الجزاير مي‌توانند به طور مستمر با هم همكاري داشته باشند و دو كشور ديدگاه همسويي دارند كه اين امر زمينه را براي دو كشور فراهم مي‌كند كه در عرصه بين‌المللي بيش از بيش گام بردارند.