پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


افزايش صادرات غيرنفتي راهگشاي بحران اقتصادي است
تاريخ خبر: شنبه، 27 مهر 1387 ساعت: 13:44

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، رئيس کل بانک مرکزي گفت: افزايش صادرات غيرنفتي راهگشاي بحران اقتصادي است.

بهمني در دومين همايش خدمات بانکي و صادرات افزود: افزايش صادرات غيرنفتي و ايجاد تنوع در آن راه نجاتي براي خروج از بحران هاي مقطعي است.

وي تصريح کرد: در صورتي که اقتصاد کشور فقط به نفت وابسته باشد در چالشهاي جهاني اقتصاد صدمه مي بينيم.

بهمني نفت را ثروت دانست و گفت: نبايد اين ثروت را درآمد بدانيم.

وي به بحران اقتصادي اخير در آمريکا و گسترش آن به اروپا اشاره کرد و افزود: اين رکود به علت وابستگي اقتصاد آنان به نفت و کاهش 70 دلاري قيمت نفت بوده است.

بهمني گفت: در صورت ادامه اين روند تا پايان سال، 54 ميليارد دلار از درآمدهايي که بايد محقق مي شد، محقق نمي شود.

رئيس کل بانک مرکزي راه نجات کشورهاي بحران زده اقتصادي را افزايش صادرات غيرنفتي و تنوع در توليدات آنها دانست.

بهمني بر اجراي وظايف نهادها و سازمانهاي مرتبط با صادرات به صورت صحيح تأکيد کرد و گفت: اکنون بحران اقتصادي آمريکا و اروپا موجب خروج سرمايه سرمايه گذاران شده است و بايد با برنامه ريزي مناسب درصد قابل توجهي از آنها را جذب کنيم.

وي با تأکيد بر اعطاي سود بيشتر به سپرده هاي ارزي و حمايت از صادرات غيرنفتي تصريح کرد: بايد 7 درصد از منابع بانکي کشور که 150 هزار ميليارد تومان است به بخش صادرات غيرنفتي اختصاص يابد.

بهمني با بيان اينکه نبايد با صادرکنندگان به صورت يکسان عمل شود گفت: نبايد جرم و تخلف يک صادر کننده را به پاي همه صادرکنندگان گذاشت زيرا اينگونه برخوردها هزينه خواهد داشت.

وي ارائه اطلاعات بانکي مشتريان را شايعه دانست و آنرا تکذيب کرد.

رئيس کل بانک مرکزي ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته را 21 ميليارد دلار و ميزان واردات را 48 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: اين ارقام بيانگر نقش و جايگاه صادرات نفت است و اگر بخواهيم در بودجه کشور تعديل داشته باشيم بايد براي درآمد سال آينده برنامه ريزي لازم انجام شود.

بهمني تشويق هاي صادراتي ، جلوگيري از واردات غيرضرور و لوکس و مواظبت از منابع ارزي را از عوامل موثر در مذاکرات و تصميم گيريها دانست.

وي گفت:حساب ذخيره ارزي سرمايه اي براي تکميل طرحهاي نيمه کاره است .

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنانش به بدهي دولت به بانکها اشاره کرد و گفت: اين بدهي 92 هزار ميليارد دلار است و با هدف اصلاح ساختار نظام بانکي کشور درصدد پرداخت اين بدهي هستيم.

وي مطالبات معوق نظام بانکي را بيش از 400 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: اين مطالبات در بخش بازرگاني بايد به نظام بانکي بازگردد و در بخش توليدي نيز بايد تسهيلات روانسازي شود.

بهمني گفت: در صورتي که بدهکاران به بانک از ارائه تسهيلات اطمينان يابند بدهي هاي معوق باز پرداخت مي شود .

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اکنون بسياري از طرح هاي شهرک هاي صنعتي به صورت نيمه کاره رها شده است و کارخانجات با ظرفيت 20 تا 25 درصدي فعاليت مي کنند بر حمايت بانکها از اين مجموعه هاي نيمه کاره براي تکميل طرحها و افزايش ظرفيت کارخانه ها تاکيد کرد .

رئيس کل بانک مرکزي رشد صادرات کشورمان را در مقايسه با ظرفيت کشور بسيار اندک دانست و گفت: افزايش امنيت در سرمايه گذاري ، جلوگيري از کاهش نرخ ارز غير دولتي، خريداري اعتبارات مشتريان بانکها و تامين نياز آنها ، يکسان سازي نرخ ارز ، گسترش فعاليت صندوق ضمانت صادرات و تقويت نظام اعتبار سنجي از راهکارهاي حمايت از صادرات غير نفتي است .

بهمني اعتبار سنجي را از مشکلات سال گذشته بانکها عنوان کرد وافزود: متاسفانه شاهديم که تسهيلات بانکي به انحراف کشيده مي شود و در بانکهاي دولتي و خصوصي و در خريد اوراق مشارکت سرمايه گذاري مي شود و مشکلاتي را براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد .

وي گفت: چاره اي جز واقعي شدن نرخ ها نداريم و بانک مرکزي براي سپرده هاي بانکهاي دولتي و خصوصي حداقل 19 درصد نرخ قرار داده است .

بهمني با تاکيد بر جبران کاهش ارزش پول تصريح کرد: در غير اين صورت سرمايه ها به سوي سفته بازي سوق پيدا مي کند .

رئيس کل بانک مرکزي گفت: هر قدر منابع بانکي تقويت شود امکان ارائه خدمات و اعطاي تسهيلات بيشتري فراهم مي شود و صادرات نيز از حمايت مالي خوبي بهره مند خواهد شد .

بهمني افزود: اگر از صادرات حمايت نشود شاهد رونق اين بخش نخواهيم بود .