پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


گسترش خدمات اینترنت پرسرعت
تاريخ خبر: شنبه، 27 مهر 1387 ساعت: 13:53

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از عرضه خدمات اینترنت پرسرعت خبر داد و گفت : این شرکت به ویژه در جاهایی که شرکتهای خصوصی خدمات اینترنت پرسرعت ارائه نمی کند، این خدمات را ارائه می کند و آن را توسعه می دهد.

صابر فیضی گفت: حفظ مشترکان وارائه خدمات به آنان برای شرکت مخابرات صرفه اقتصادی دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: شرکت مخابرات پیش از این در ارایه خدمات موظف به اجرای تکالیف دولتی و جلب نظر سازمانهای نظارتی بود اما در حال حاضر حقوق سهامداران، نظارت حاکمیت و جلب رضایت مشترکان بیشتر مورد توجه است.

وی افزود: حفظ حقوق سهامداران، نظارت حاکمیت و جلب رضایت مشترکان ،همگی سود آور است.

فیضی با اشاره به برگزاری مجمع مخابرات ایران در نیمه اول آبان گفت : همه حسابرسی‌ها این شرکت انجام شده و فقط صورت‌های تلفیقی مانده است.