پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


هلند لاله هاي خود را از دست ميدهد
تاريخ خبر: شنبه، 27 مهر 1387 ساعت: 13:57

اين احتمال وجوددارد که هلند مزارع بي انتهاي لاله هاي خود را که تاثير فراموش نشدني برهر بيننده باقي مي گذارند از دست دهد.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي ايزوستيا اين فاجعه در صورتي رخ مي دهد که اتحاديه اروپا همچنان بر لزوم ممنوعيت استفاده از يکصد و بيست نوع آفت کش در مزارع کشاورزي کشورهاي عضو سازمان تاکيد کند.

اين تصميم به منظور جلوگيري از سروکار داشتن مزرعه داران با مواد سرطان زايي اتخاذ شده است که در اين افت کشها وجود دارند و راي گيري در اين زمينه در ماه ژانويه سال اينده در پارلمان اروپا انجام خواهد شد.

محققان دانشگاه کشاورزي هلند معتقدند در صورت وضع قوانين جديد کارخانه هاي مشغول به کار در زمينه پرورش لاله با فاجعه عظيمي مواجه مي شوند و ميزان خسارتي که در هر هکتار از مزارع به انها وارد مي شود بسيار زياد خواهد بود. به گفته انها پرورش دهندگان گلهاي رز، خيار و گوجه فرنگي نيز در حد قابل توجهي خسارت خواهند ديد.