پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


حمل و نقل دانش اموزان حاشيه جاده ها ساماندهي مي شود
تاريخ خبر: يکشنبه، 28 مهر 1387 ساعت: 12:36

به گزارش خبرنگار گروه خودرو صنعت نیوز، معاون سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از ابلاغ آيين نامه اجرايي حمل ونقل دانش آموزان از خانه به مدرسه و بالعكس خبر داد.

جواد سقايي معاون دفترايمني و ترافيك سازمان افزود : رفت و آمد ايمن دانش آموزان از خانه به مدرسه و بر عكس در راههاي برون شهري از مباحث مهم ايمني جاده اي و جلوگيري از بروز خطرهاي احتمالي ، ضروري است.

وي افزود : بر اساس ماده 19 آئين نامه حمل ونقل دانش آموزان مقرر شد تدوين شيوه نامه ها و دستورالعمل اجرايي بعدي اين آئين نامه در وزارتخانه هاي كشور، آموزش و پرورش و راه و ترابري انجام و پس از سير مراحل قانوني براي اجرا به سازمان هاي آموزش و پرورش در سطح استان ها ابلاغ شود كه هم اكنون در حال انجام و پيگيري است.

اين مقام مسئول گفت: برنامه ها و اقدامات ارزنده اي همه ساله در آغاز سال تحصيلي و بازگشايي مدارس دانش آموزان و ارتقاي ايمني رفت و آمد دانش آموزان از آبادي ها و روستاها به شهرهاي اطراف در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي صورت مي پذيرد اما با تصويب اين آيين نامه و تدوين و ابلاغ شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي بعدي ، حمل ونقل دانش آموزان ساماندهي مي شود.

سقايي افزود: در اين آيين نامه نحوه انتخاب و صلاحيت رانندگان، شرايط و معيارهاي فني وسايل نقليه و تجهيزات ايمني مورد نياز آن و همچنين شرايط و ضوابط تأسيس و نحوه فعاليت مؤسسات و شركتهاي حمل ونقل دانش آموزي تعيين شده است.

وي افزود : اميدواريم ضمن تسريع در تدوين شيوه نامه و دستورالعمل اجرايي ، آئين نامه حمل و نقل دانش آموزي بزودي براي اجرايي شدن به استانها ابلاغ شود.