پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


جزئیات تکالیف برای استفاده ازMMS
تاريخ خبر: سه شنبه، 30 مهر 1387 ساعت: 15:00

مهر: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلیه موارد و تعهدات قانونی مشترکان تلفن همراه برای استفاده از سرویس MMS (ارسال تصویر) اپراتور دوم تلفن همراه را اعلام کرد.

پیش از ارائه این سرویس از سوی اپراتوردوم به مشترکان، آنها باید فرم دقیق مشخصات فردی و نشانی خود را در ثبت و هرگونه تغییرنشانی را سریعا به مراکز ثبت مشخصات اعلام کنند و در صورت سرقت یا فروش سیم کارت، وضعیت جدید را اطلاع دهند.

بر اساس این ابلاغیه، استفاده تبلیغاتی و ارسال انبوه با مقاصد تجاری از MMS (به جز سازمانهای تهیه کننده محتوا) ممنوع است و مشترکان نباید هرگونه پیام طبقه بندی شده ای را ارسال کنند.

هرگونه پیامی که خدشه دارکننده امنیت ملی است، برای مشترکان ممنوع است و آنان باید از انتشار ویروس، نرم افزارهای مخرب جلوگیری کنند. ارسال هرگونه پیام مستهجن، تهدید آمیز و برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز برای مشترکان ممنوع اعلام شده است.

در شرایط عادی نیز ارسال هر گونه پیام تبلیغاتی از سوی اپراتور برای مشترکان بلامانع فرض می شود مگر آن که مشترک عدم موافقت خود با دریافت پیام های تبلیغاتی را از مجاری مشخص به اپراتور اعلام نماید.

بر اساس این ابلاغیه، تکالیف اپراتور نیز برای ارائه خدمات عدم تبعیض میان مشترکان و اخذ تعهدات لازم پیش از ارائه این سرویس به آنان است و همچنین اطلاع رسانی مستقیم به مشترکان و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده مراکز فرهنگی مجازاست.

علاوه بر موارد فوق، اپراتور باید شرایط لازم برای جلوگیری از انتشار ویروس و ثبت مشخصات گیرنده و فرستنده برای قابل پیگرد بودن و محدود شدن تعداد پیام ها را فراهم کند.

پس از ارائه سرویس MMS در صورتی که مشترکین پیام نامناسب دریافت کنند می توانند آن را به شماره 2117 ارسال نمایند.