چهارشنبه 9 اسفند 1402
برچسب : افزایش بورس
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با ۱۸ هزار و ۳۶۲ واحد افزایش معادل ۸۷ صدم درصد به دو میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، نشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۱ دقیقه ابتدایی معاملات امروز سه شنبه ۱۵ فروردین با ۴۱ هزار و ۸۷۰ واحد افزایش (۲ درصد) به ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۸۲۱ واحد رسید.
در نیم ساعت ابتدایی بازار سهام
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام با ۱۷ هزار و ۷۰۸ هزار واحد افزایش معادل (۸۷ صدم) درصد به رقم ۲ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۰۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۶ فروردین با ۸ هزار و ۵۳۴ واحد افزایش (۰.۴ درصد) به ۲ میلیون و ۶ هزار و ۸۱۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ۵ فروردین با ۱۱ هزار و ۷۴۳ واحد افزایش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۱۹۹ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (شنبه) بازار سهام، با ۸۴ هزار و ۵۵۳ واحد افزایش معادل چهار و شصت و شش صدم درصد به یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۵۹ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با ۳۸ هزار و ۲ واحد افزایش معادل دو و سیزده صدم درصد به یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۹۰ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز سه شنبه ۲۳ اسفند با ۲ هزار و ۳۷۸ واحد افزایش (۰.۱ درصد) به یک میلیون و ۷۸۴ هزار و ۱۱ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۲۲ اسفند با ۴ هزار و ۲۹۹ واحد افزایش (۰.۲ درصد) به یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۹۵ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در نیم ساعت آغازین معاملات با ۱۰ هزار و ۶۷۸ واحد افزایش معادل ۰.۵۹ درصد به ۱ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۹۰ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام، با ۳۱ هزار و ۹۴۲ واحد افزایش معادل یک و ۷۹ صدم درصد به یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۱۱ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۱۴ اسفند با ۱۰ هزار و ۵۸۰ واحد افزایش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سهام، با ۴ هزار و ۸۶۶ واحد افزایش معادل ۲۷ صدم درصد به یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۶۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۷ اسفند با ۷۱ هزار و ۲۱۸ واحد افزایش (۳.۹ درصد) به یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۱ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سی دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ششم اسفند با ۶۵ هزار و۸۶۶ واحد افزایش (3.۸ درصد) به یک میلیون و ۷۲۲هزار و ۴۵۸ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۴ دقیقه ابتدایی معاملات امروز چهارشنبه سوم اسفند با یک هزار و ۷۵۵ واحد افزایش (۰.۱ درصد) به یک میلیون و ۶۶۱ هزار و ۱۷۱ واحد رسید.
در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازار امروز
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام با ۴۷ هزار ۷۱۷ واحد افزایش معادل حدود ۳ درصد به رقم یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۹۸۰ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۳۰ بهمن با ۸ هزار و ۶۱۰ واحد افزایش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۰۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۳۰ بهمن با ۸ هزار و ۶۱۰ واحد افزایش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۰۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سهام، با ۲ هزار و ۲۹۸ واحد افزایش معادل ۱۵ صدم درصد به یک میلیون و ۵۴۸ هزار و ۲۷۷ واحد رسید.
Page: 1 of 7
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است